Regulamin

Regulamin sklepu Bujamy, należącego do MARTa MAGia ZEN z siedzibą w Warszawie (04-953), przy ul. Tawułkowej 12a, Nip: 9521944777.   

 I. Informacje Ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep www.bujamy.com.pl.

2. Dane adresowe i kontaktowe ze sklepem dostępne w zakładce „Kontakt”.

3. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II. Przedmiot Transakcji

1. Wszystkie produkty oferowane na stronie www.bujamy.com.pl są nowe i są objęte dwuletnią gwarancją.

2.  Ceny podane na stronie www.bujamy.com.pl są cenami wyrażonymi w PLN, w kwotach brutto, nieuwzględniających podatku Vat - producent nie jest Vatowcem.

III. Zamówienia

1.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez mechanizm koszyka zakupowego, pocztą e-mailową lub telefonicznie.

2. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru (w przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego) Bujamy zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.

3. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym zostaje automatycznie wysłane na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.

4. Każda transakcja potwierdzana jest wystawieniem rachunku lub paragonu. Dokonując zakupu w sklepie Kupujący akceptuje wystawianie rachunku i paragonu.

5.  Cena podane na stronie www.bujamy.com.pl uwzględniają już koszt dostawy Produktu na terenie Polski. W przypadku, gdy Kupujący wskaże adres poza Polską, Bujamy niezwłocznie ustali koszt takiego transportu, Kupujący zaś dopłaci brakującą kwotę.

6.  Czas wysyłki jest liczony od momentu uznania płatności Kupującego na koncie bankowym należącym do Sprzedającego.

7. W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia czy opakowanie i sam Produkt nie zostały naruszone, uszkodzone. Ewentualne uwagi Kupujący jest zobligowany zgłosić Sprzedającemu najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki.

8.  Szczegóły dotyczące reklamacji zostały opisane w zakładce „Formularze”.

9. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Kupujący może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres rozbujamy@gmail.com lub na piśmie na adres: Bujamy MARTa MAGia ZEN, 04-953 Warszawa, ul. Tawułkowa 12a. Produkt musi być jednak w oryginalnym opakowaniu, nie nosić śladów użytkowania, nie być zniszczonym, uszkodzonym. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności w terminie 14 dni od otrzymania produktu. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego w załączniku. Przesyłkę należy nadać na adres: 04-953 Warszawa, ul. Tawułkowa 12a

10. Jako nowy załącznik został dodany wzór odstąpienia od umowy.

11. Aktualne dane firmy MARTa MAGia ZEN można pozyskać z rejestru CEIDG.

12. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

13. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro

14.  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

15. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony od uzyskania pozytywnej autoryzacji wynosi do 14 dni.

16. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

17.Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

18. Rękojmia za wady produktu. Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Użytkownik będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady. Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów). W wyżej wymienionym terminie Konsument może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (jeśli jest dostępna) albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl