INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA FOTELA HAMAKOWEGO I HAMAKÓW BUJAMY

Fotel Hamakowy i Hamaki Bujamy (zwane dalej „Fotelem”) wyprodukowane zostałz z myślą o wystroju wnętrz jak i w celu zapewnienia odpoczynku i zabawy jego użytkownikom.

UWAGA!

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję! Dotyczy to w szczególności fragmentów opisujących sposób montażu, korzystania, pielęgnacji i przechowywania Fotela. Jedynie poprawne użytkowanie Fotela zapewni Państwu maksymalnie długi czas bezawaryjnego korzystania z niego.

MONTAŻ

Fotel został zaprojektowany i wykonany z myślą o użytkowaniu go w pozycji siedzącej i tzw. „na wznak”, zarówno wewnątrz, w pomieszczeniu, jaki i okazjonalnie na zewnątrz, np.: w ogrodzie;

Fotel jest wykonany z tkanin tapicerskich wewnętrznego użytku, belka drewniana nie jest zabezpieczana preparatami zewnętrznymi, toteż celem wydłużenia jego żywotności nie rekomenduje się pozostawiania Fotela na zewnątrz, w chwilach, gdy nie jest on użytkowany.

Fotel może być montowany, przesuwany, przestawiany itp. jedynie przez osobę pełnoletnią i zdrową.

Obciążenie Fotela nie powinno przekroczyć wartości 130 kg. Sprężyny mogę mieć mniejszą nośność od Fotela.

Miejsce, do którego zostanie przymocowany Fotel musi być przeznaczone do udźwigu minimum 3-krotności wagi Fotela z uwzględnieniem jego obciążenia.

Sposób mocowania Fotela musi być dobrany tak aby nie wpływał na przedwczesne, ponadnormatywne wytarcie i znoszenie materiału, z którego wykonany jest Fotel oraz lin służących do jego montażu.

Miejsce montażu musi znajdować się we względnie pustej przestrzeni, tak aby zagwarantować odpowiednią ilość miejsca dla Fotela i jego swobodnego bujania się. W przypadku montażu w jednym punkcie, przy wysokości zaczepu do 300 cm, zaleca się wygospodarowanie przestrzeni o podstawie koła, gdzie środkiem jest punkt mocowania Fotela, a średnica koła wynosi około 2 metrów.

W bezpośrednim sąsiedztwie Fotela nie powinny znajdować się żadne przedmioty, a zwłaszcza przedmioty twarde, ostre, gorące, palące itp., które mogą wpłynąć na przedwczesne zużycie się Fotela, jego zniszczenie, a także, które mogą zranić jego użytkownika.

Po pewnym okresie użytkowania Fotela, jego producent dopuszcza możliwość wystąpienia sytuacji, w której to materiał, z którego wykonano Fotel lub/i liny montażowe ulegną nieznacznemu rozciągnięciu. W takim przypadku może wystąpić konieczność ponownej regulacji wysokości montażu Fotela.

  KORZYSTANIE, PRZECHOWYWANIE, PIELĘGNOWANIE, NAPRAWY

  Dzieci mogą korzystać z Fotela jedynie za przyzwoleniem i pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej, opiekuna.

  Proszę unikać sytuacji, w których Fotel będzie wystawiony na wilgoć, a przede wszystkim opady atmosferyczne, zwłaszcza przez dłuższy okres czasu. W przypadku, gdy Fotel zostanie zwilżony, zmoczony, należy niezwłocznie zapewnić mu odpowiednie warunki do wyschnięcia. Odradza się stosowanie jakiejkolwiek formy mechanicznego suszenia zmoczonych materiałów. Nadmierne i długotrwałe zmoczenie Fotela może skutkować wystąpieniem odbarwień, plam, może także negatywnie wpłynąć na żywotność materiału, również na jego zapach itp.

  Proszę unikać eksponowania Fotela na promienie ultrafioletowe, gdyż te mogą przyczynić się do jego ponadnormatywnego zużycia.

  Brud i plamy mogą zostać usunięte za pomocą wilgotnych ściereczek. W ostateczności dopuszczane jest zastosowanie prania mechanicznego z użyciem bardzo łagodnego detergentu, najlepiej w temperaturze do 30 stopni C, z umiarkowanym lub najlepiej bez wirowania. Przed praniem konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie sznurków, by te nie poplątały się podczas ruchu bębna pralki.

  Nie rekomenduje się farbowania, malowania Fotela. Może to skutkować zniszczeniem materiału lub/i znacząco zmniejszyć jego wytrzymałość.

  Rekomendujemy wykonywanie regularnych przeglądów mocowania Fotela, sprawdzania stanu liny jutowej, dokręcania i regulowania wysokości, na której znajdują się zaciski kabłąkowe, sprawdzania ułożenia kausz.

  Jeśli Fotel ulegnie zniszczeniu, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z producentem.

  Proszę pamiętać, że nadmierne, nazbyt agresywne bujanie się skutkuje zwiększonym obciążeniem Fotela, co może wpłynąć na ograniczenie jego żywotności tudzież wystąpienie awarii, zniszczenia Fotela, skutkującego możliwością upadku użytkownika, a także zranienia.

  Przed każdorazowym rozpoczęciem użytkowania Fotela prosimy sprawdzić czy Państwa ubiór nie zawiera w sobie przedmiotów twardych, ostrych, wystających, mogących uszkodzić i zniszczyć Fotel i koniecznie proszę sprawdzić poprawność mocowania belki, ułożenie kausz, skręcenia zacisków kabłąkowych itp., mocowanie belki do stropu lub innej konstrukcji, kondycje liny jutowej, sznurków itp.

  Każdy użytkownik przed skorzystaniem z Fotela zobligowany jest do zapoznania się treścią niniejszej instrukcji użytkowania.

  Samodzielnie nie można zmieniać projektu Fotela; wprowadzone zmiany mogą skutkować ograniczeniem żywotności Fotela, a także wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo jego użytkowania. Fotel poddany tego typu modyfikacjom nie jest objętą gwarancją producenta.

  Fotel objęty jest dwuletnią gwarancją licząc od daty zakupu. Zachodzi konieczność okazania dowodu zakupu w postaci rachunku, faktury vat. Gwarancja nie obejmuje napraw uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania Fotela, o których mowa w niniejszej instrukcji.

  Fotel jest rękodziełem, do wyrobu którego użyte zostały także naturalne materiały takie jak bawełna, len, drewno, wełna itp., tak więc nieregularny kształt i różniąca się kolorystyka Fotela jest celowym działaniem producenta, cechą charakterystyczną Fotela i nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń kupującego w stosunku do producenta, a w szczególności roszczeń o naprawę, wymianę lub zwrot Fotela.

  UWAGA!

  Fotel nie jest zabawką, w związku z tym nie może być traktowany jako narzędzie do wyskoków i innych akrobacji!

  W Fotelu nie mogą być pozostawione dzieci bez opieki dorosłych!   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoper.pl